zonne energie
www.zonnecollectoren.com
Alle info over warmwaterproductie met zonne-energie!

Wenst u een vrijblijvende offerte te bekomen van een leverancier van zonnepanelen of zonnecollectoren, aarzel niet en contacteer ons per e-mail.

[Terug naar hoofdmenu]
Hoe wordt warm water geproduceerd met zonne energie?

Een zonnepaneel zet zonne-energie om in warmte. De zonnewarmte opgevangen door een op het dak geplaatste zonnecollector wordt  naar een opslagvat (=boiler) gevoerd door een transportmedium dat door de zonnecollector wordt gepompt. In dit opslagvat, dat nodig is omdat de warmtebehoefte en het warmte-aanbod natuurlijk niet steeds samenvallen, wordt de warmte van het transportmedium via een warmtewisselaar overgedragen (zie figuur onderaan).

Omdat het water verwarmt met zonne-energie niet altijd een voldoende hoge temperatuur heeft wordt er gebruik gemaakt van een naverwarmer (vb. op basis van elektriciteit of gas) om het water op de gewenste temperatuur te brengen. Men maakt onderscheid tussen enerzijds de 'gevulde' systemen, waarbij het transportmedium dat door de zonnecollector stroomt bestaat uit een mengsel van water en antivries, en anderzijds de zogeheten leegloop- of terugloopsystemen die gebruik maken van zuiver water. Bij dit laatste type wordt het zonnecollectorcircuit slechts gedeeltelijk gevuld. Enkel en alleen als er voldoende zonnelicht op de zonnecollectoren valt en het opslagvat niet oververhit is, wordt het zonnecollectorcircuit volledig gevuld en water in gestuurd. Op deze manier bekomt men een efficiënte beveiliging tegen bevriezing en oververhitting.

De verschiltemperatuurregelaar meet permanent de temperatuur van het water in de zonnecollector en van het koude water onderaan in de boiler. Als het water in de zonnecollectoren warmer is dan onderaan de boiler dan begint de pomp te draaien en stuurt het warme water uit de zonnecollectoren naar de onderste warmtewisselaar van de boiler.

Tijdens de periodes dat de zon onvoldoende schijnt om voldoende warm water te produceren via de zonneboiler is zoals reeds opgemerkt naverwarming nodig. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden: een bijkomende boiler op gas of elektriciteit, een modulerend doorstoomapparaat of het bovenste deel van de zonneboiler door middel van een aparte warmtebron (elektrische weerstand of via gas) bijverwarmen,

 © 2007
zonneboiler
zonne energie
zonne-energie

zonne energie een rendabele investering