zonne energie
www.zonnecollectoren.com
Alle info over warmwaterproductie met zonne-energie!

Wenst u een vrijblijvende offerte te bekomen van een leverancier van zonnepanelen of zonnecollectoren, aarzel niet en contacteer ons per e-mail.

[Naar hoofdmenu]
Hoe het rendement van zonnepanelen onderling vergelijken?

De zonnecollector wordt gekenmerkt door meerdere technische eigenschappen waaronder het optische rendement en de verliescoëfficiënt de belangrijkste zijn. Het optische rendement stemt overeen met de doeltreffendheid waarmee de zonnecollector zonne-energie omzet in effectieve warmte. M.a.w. een optische rendement van 85% betekent dat 85% van de zonne-energie die op de collector invalt ook daadwerkelijk in warmte wordt omgezet. In dit rendement is reeds rekening gehouden met de lichtdoorlaat van de glazen plaat van de collector en de omzettingsfactor van de absorber (=de donkere plaat in de zonnecollector). Het spreekt van zelf hoe hoger het optisch rendement, des te meer zonne-energie in effectieve warmte wordt omgezet
.
De verliescoëfficiënten, respectievelijk voor de convectie- en de stralingsverliezen, vertellen ons hoe goed de zonnecollector geïsoleerd is. De waarden van die coëfficiënten moeten dus zo klein mogelijk zijn omdat de zonnecollector de omgezette warmte beter vasthoudt en dus des te meer omgezette zonne-energie nuttig overblijft.
 
Hoe kunnen we nu verschillende zonnecollectoren eenvoudig met elkaar vergelijken? Hoe meer zonne-energie door de collector wordt omgezet (optische rendement) en hoe minder die warmte wordt verloren aan de buitenlucht (lage verliescoëfficiënten) des te warmer de zonnecollector kan worden en natuurlijk des te hoger de totale energieopbrengst.

Zouden wij een zonnecollector in de zomer in onze tuin leggen zonder hem aan te sluiten en te gebruiken dan zou de collector zodanig opwarmen tot hij een temperatuur bereikt waarop de omgezette zonne-energie nog enkel dient om de zonnecollector op temperatuur te houden. Deze temperatuur noemt men de “maximale stilstandstemperatuur” en wordt uitgedrukt in graden Celsius. En dat is een waarde die ieder van ons gemakkelijk kan hanteren. Om zonnecollectoren dus in één oogopslag met elkaar te vergelijken volstaat het aan de fabrikant de technische fiche op te vragen en de “maximale stilstandstemperatuur” af te lezen. Hoe hoger deze waarde is des te beter scoort de zonnecollector in het omzetten van de zonne-energie en deze vast te houden met een zo hoog mogelijke opbrengst. Het spreekt vanzelf dat wij natuurlijk zonnecollectoren van hetzelfde type dienen te vergelijken: vlakkeplaat collectoren met vlakkeplaat collectoren en vacuümbuizen met vacuümbuizen.
 © 2007
zonnepanelen
zonne-energie
heat pipes

zonne energie een rendabele investering