zonne energie
www.zonnecollectoren.com
Alle info over warmwaterproductie met zonne-energie!

Wenst u een vrijblijvende offerte te bekomen van een leverancier van zonnepanelen of zonnecollectoren, aarzel niet en contacteer ons per e-mail.

[Naar hoofdmenu]
Hoe zonnepanelen oriënteren en dimensioneren !

De oriëntatie:

Zonnepanelen worden idealiter gericht tussen het zuidoosten en het zuidwesten, in een hoek van 25 tot 60 graden met de aardoppervlakte. Een oriëntatie volledig naar het oosten of volledig naar het westen doet het rendement dalen met ongeveer 20% .

De dimensionering:

Per verbruik van 100 liter warm water aan 50°C  per dag moet er tussen de 1,1 en 1,5 m2 zonnecollectoroppervlak worden voorzien. Eveneens moet de boiler zonloze dagen kunnen overbruggen. Daarom is het raadszaam de zonneboiler te dimensioneren om 2 dagen warmwaterverbruik te kunnen overbruggen.

Hoe groot moet een installatie zijn (hier voorbeeld van een vlakke-plaatzonnecollector)?

De grootte van een installatie hangt af van het verbruik van warm sanitair water. De grootte van het gezin is hier meestal de belangrijkste factor.

In onderstaande overzicht vind je enkele gemiddelden:

Voor een gezin van (verbruik 45 liter per persoon per dag bij 45°C)    opslagvolume    Oppervlakte collector
2 tot 3 personen     200l      4 m2
4 tot 5 personen     300l     5 m2
5 tot 6 personen     400l     6 m2

Vraag uw installateur om in functie van uw persoonlijk verbruik een juiste dimensionering te doen. In de praktijk kunt u gemiddeld ongeveer 55 tot 60% dank zij zonne-energie besparen op uw warmwaterenergiefactuur. Merk op dat volgens de norm pr NBN D 20-001 een normaal bad  140 liters bevat aan 37°C. Rekenen wij dat om naar een opslagtemperatuur in het buffervat van 60°C dan stemt dit overeen met 75,6 liters! 

Willen wij de hoogst mogelijke opbrengst halen uit zonne energie dan moet in de zomerperiode  (uitgezonderd bij slecht weer natuurlijk) ons totaal warm water  verbruik van  (eigenlijk minstens) 1 dag door de zonnepanelen worden geleverd.

 © 2007
zonne energie
zonnepanelen
zonneboiler

zonne energie een rendabele investering